فایل word بررسی طراحی فرودگاه

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

این فایل

مدیریت سرمایه و ایمنی جهت ساختارهایی زیر بنایی با جلوه تر:

دریافت از راه دور و تكنولوژی اطلاعات فضایی، جهت كاهش در تاخیر، بهبود نگهداری ساختارهای زیربنایی و مدیریت در سرویس و نگهداری صحیح از مخترعین و ارزشیابی سرمایه ها ایجاد تنوع در ابزارهای جدید را پیشنهاد می كند.

درخواست تكنولوژی دریافت از راه دور پتانسیل خوبی جهت بررسی نواحی غیر پیشرفته برای آزاد كردن دارد كه با دقت بیشتر و روشهایی با هزینه كمتر جهت تشخیص دارایی ها و ثبت موقعیت و میزان سرمایه های محلی و منطقه ای و یافتن محلهایی كه در آن سرویسهای حمل و نقل حذف شود (احتیاجی به حمل و نقل نباشد)، اهمیت دارد.

امروزه روی زمین، سیستمهای واقعه نگاری تصویری مربوط به زمین در مكانهای مختلفی در حال استفاده می باشند. لیزر شرایط رویه جاده را ارزیابی می كند و محلی را كه مشكلی وجود دارد مشخص می كند. تكنولوژی تشخیص این مورد، علامت را پیدا كرده، ارتفاع را اندازه گرفته و همچنین عرض شانه راه را اندازه گرفته و به طور خودكار اطلاعات زیربنایی ساختار را جمع آوری می كند. زیرا این می تواند خطرهای احتمالی جاده را برای رانندگانی كه در اتوبان حركت می كنند رفع كند. انتقال هوایی و ماهواره ها دارای ارزش افزوده و فوائد خوبی است. اغلب از چندین نقطه برای عكسهای هوایی و بررسیهای فتوگرامتری برای بررسی كار استفاده می شود. LIDAR یك تكنولوژی جدید است كه در نمایندگیهای ایالتی مقدار تغییرات سیگنال كه در مدار حركت می كند را به طور سریع جمع آوری می كند (ثبت می كند).

گروه NCRST مطالعات برجسته و ویژه ای در مورد درخواست LIDAR انجام دادند كه رویه هدایت پرواز را تكمیل می كند و اجرای آنرا (از لحاظ امنیت، هزینه و فواید) با روش فتوگرامتری مقایسه می كند. این مطالعات راه را بر ای نقاط مشخص شده با قبول این تكنولوژی كه مثل كاتالیزوری در تحویل سریعتر پروژه است آسفالت می كنند – گروه NCRST همچنین فوائد مهم علمی دریافتن خواص فیزیكی جاده از ماهواره ها و شبیه سازی هوایی برای متمایز ساختن رویه های آسفالت و ساختار آن را به دست آورده‌اند. یك روش بصری جهت تشخیص هویت پلهای توسعه یافته است. Dots می توان اكنون صحت و دقت محل قرار گیری پلها را در این فایل
فهرست اموال پلهای ملی (NBI) بازرسی و آزمایش كند. و طبق نیاز آنها را بهبود ببخشید.

نیروی جاذبه مولكولی بین ذرات و تغییرات آنها در منطقه وقوع، بررسی و شبیه سازی شده (در بوستن و لوس آنجلس) و برای ارزیابی كفایت ساختار زیربنایی و اطمینان آن گروه NCRST یك سیستم پشتیبانی شبیه سازی كوچك ترافیكی ساخته اند و در حال بررسی حالت ارتجاعی سیستم ترابری هستند. بالاخره اینكه نیاز به ساده كردن پیچیدگیهای مهم در تجزیه ها، مدلسازی اطلاعات، این فایل
فهرست كردن شاخصها حس می‌شود. به علت پشتیبانی فوائد تصویرسازی و نمایش پردازنده ها تحقیقات NCRST جهت كاركرد با همكاری در ایالات ادامه دارد و ناحیه خصوصی خودكار كه تولید و برگرفته از نقشه های GPS است و مدلهای اطلاعاتی را گسترش می دهد جهت ترابری و گسترش راه حلهای جاده سازی حمل و نقل و اطلاعات زیربنایی آن و دستیابی به اطلاعات ژئومتری آن ادامه دارد.

q مشاهدات مافوق طیفی شهری و نقشه برداری راهها:

دریافت از راه دور ساختارهای زیربنایی ترابری در مناطق شهری به مراتب چالش انگیزتر از مناطق روستایی است. به علت تنوع در مواد پوشاننده زمین و جاده كه در آن یك نشانه مشخص گم می شود. به طور مثال جاده های آسفالتی خیلی شبیه مناطق با سقف مركب است. برای آسان تر كردن شناسایی سطوح مثل سطوح بتنی و آسفالتی، NCRST یك كتابخانه وسیع از طیفهای شهری احداث كرده: جاده ها – پاركینگها_ زمین تنیس – سقفهای بتنی، مناطق مختلف سقف و انواع موارد مهم كه اغلب در تجزیه و تحلیلها با مراتب بالای فوق طیفی امروزه در دسترس است.

تعداد زیادی از سلولهای تصویر ناهمگون هستند. مشخصه آنها با مولفه های مواد آنها مخلوط شده اند. این تحقیق بر جداسازی دو بخش آن یا “عضو آخر” تاكید دارد یعنی بر تفكیك پذیری طیفی مواد مطالعه می كند.

شناسایی جاده ها اغلب توسط اطلاعات AV[R]S در مورد مناطق شهری تا حدودی موفق است. موفقیت در طرح جاده ها ممكن است با اطلاعات مفهومی اضافی بهبود پیدا كند. همان طور كه موضوعات تصویری طبقه بندی شده بهبود پیدا كرده بخصوص از زمانی كه تفكیك پذیری طیفی مواد سطح جاده های مختلف به طور مساعدی بهتر شده. روشهای مافوق طیفی باید در مناطق روستایی ساده تر و موفق تر باشد زیرا نشانه رویه جاده كمتر متمایل به از هم پاشیدگی از مواد اطرافش است میدان بررسی در مناطق روستایی كم هزینه تر است و روش دریافت از دور قدرت استدلال بهتری دارد.

تحقیقات نتایج جایی كه مشروط به اثر شرایط سطح جاده و شرایط طیفی خواص جاده است را نشان می دهد. شرح كلی عمر رویه جاده و نقص سطح خصوص جاده در مواردی مثل از هم گسیختگی و ترك و تخمین خواص آنها از طریق AVIRIS ممكن است. سایر پارامترهای كیفیت رویه معمولی (مانند شكستگی و ترك) اغلب در راه حلهای AVIRIS یافت نشدنی است. زیرا سیستم روشهای مافوق طیفی مثل AVIRIS در حال حاضر دارای پیچیدگیهای خاص و هزینه های بالا است. این تحقیق مسئله را به استفاده از چند طیف نوری جهت درخواستهای عمومی تر تعمیم می دهد. در صورتی كه نشانی یابی علمی مواد، قابل تمایز از اتحاد مواد سخت فرا طیفی است. امروزه سیستم چند طیفی، محدودیتهای طیفی معناداری در پیدایش نقشه برداری جاده های مناطق با محیطهای شهری نشان می دهد كه ناشی از محدودیتهای طیفی و خاصیت پهن بالی آنهاست و جهت آنها جهت حل مشخصات طیفی متمایز از مواد جاده های شهری و انواع پوششهای مختلف است. این تحقیق نشان می دهد كه پتانسیل خوبی در آینده جهت استفاده حس كننده ها با استفاده از چند طیف نوری طراحی شده جهت استفاده در مناطق شهری و نقشه های جاده ها در مقیاس بزرگتر و با ارزش افزوده بیشتر وجود دارد.

q مدیریت جاده های روستایی در شعبات محلی و زمینهای هندوستان:

جاده های بهبود پیدا نكرده و رده پایین به عنوان شریان های حیاتی در ایالتهای غربی آمریكا به مردم خدمت می دهند بهبود كیفیت و نگهداری این جاده های موجود جهت دولتها و ایالتها مشكلاتی را به همراه دارد. تحقیقات NCRST كه با كارمندانش بر روی ایالت مك كیلی و نیومكزیكو و هوپی تریپ در آریزونا كار می كند. برنامه هایی تولید می كند كه فرانگری تسهیلات و نگهداری از طرح ها و ارزیابی خطر جهت هزاران مایل از جاده های مستقیم كه در جنوب آمریكا نیاز مردمان روستایی را برآورده می كند، انجام می دهند. سرویسهای شخصی و هزاران میلیون دلار هزینه جهت نگهداری جاده ها صرف می شود كه مثل یك تجارت از دست رفته (اقتصاد مریض) است. فرانگری با زمان نزدیك به واقعیت هوا و شرایط جوی طوفانی و برخورد با جاده های روستایی به موقع و برخی وقتها اطلاعات حیاتی افراد ساكن در آنجا و سرویس نگهداری جاده ها و و اورژانس لازم است. اطلاعات حسگرهای از راه دور اطلاعات را جهت ارزیابی شرایط هوا و خطرات جاده و مدیریت شبكه راه های روستایی تهیه می كند. NCRST با همكاری ایالت مك كیلی و نیومكزیكو برنامه ای را اجرا كرد كه به صورت مستقیم و از دور كار ارزشیابی شرایط آب و هوایی جاده را انجام می داد. ارزیابی خطرهای آب و هوایی و فرابینی سیستم (WRRHAMS) كه اطلاعات را به صورت همزمان در جریان كاربران قرار داده و آب و هوای جاده شرایط احتمالی جاده را خبر می داد. (شكل 2) WRRHAMS بی درنگ تدارك این مسئله را دید و اطلاعات خود را جهت و سرویسهای اوژانس شخصی به روز درآورد. این اطلاعات به مسئول مربوط اجازه می‌داد تا شاهراه را خراب كند و مسیر مناسب را اختصاص دهد ( برای سرویسهای اضطراری) علاوه بر این برای خطرهای در ارتباط با آب و هوا خطرهای قابل توجه وجود دارد كه معمولاً در خیلی از مناطق شامل تفاوت در عرض جاده كه ناشی از جایگذاری ساختار زهكش های كنار جاده است (آب گذرها)، نگهبانهای گله ها و احشام، پیچش شدید جاده، سقوط صخره ها و لغزش در مناطق خطرناك با شیب زیاد و چهار راه هایی كه وسایل نقلیه با هم برخورد می كنند. هر كدام از این خطرها در طراحی ترابری یك فاكتور ریسكی هستند. یك برنامه گروهی در آریزونا تشخیص داد كه جاده های بی‌كیفیت روستایی كه از حس كننده های از راه دور بهره می برند (جهت آنالیز خطرهای احتمالی) را روی جاده های فرعی آنرا آزمایش كرد و جهت بررسی جاده های HOPLI از روشهایی با هزینه كم برای آنالیز خطر روی جاده های بی كیفیت استفاده می شود. این روشها كه با سیستم GIS جهت یكپارچگی مستقیم تسهیلات ماهواره های تصویری با اشكال گوناگون و اشكال طبقه بندی مشبك شده مانند روشهای ارزیابی دیجیتال (شكل 3) با واگذاری احتمال خطر به لایه های GIS كاربران می توانند نقشه های مركبی طرح كنند كه خطرهای مقطع جاده را آشكار می كند (شكل 4)

این روشها برای جاده ها با عرض های مختلف و ژئوگرافی های مختلف گوناگون كاملاً مناسب است. كه می تواند امنیت و قابلیت ترافیكی جاده ها را افزوده و میزان هزینه مدیریت را كاهش دهد.

q طراحی زیر سازه فرودگاه و پشتیبانی توسعه:

اطلاعات فضایی و تكنیكها می توانند جهت كمك به افزایش ظرفیت هوایی ملی ما كمك كنند. نگهداری از تجهیزات با امنیت بالا و افزایش اطمینان كه نیاز حمل و نقل هوایی است. یك كسی كه در تكنولوژی NCRST همكاری دارد این عمل را با افزایش حجم اطلاعات فضایی انجام داده است. مانند اطلاعات كنترل از راه دور جهت هواپیماها، ادارات حمل و نقل و وزارت هواپیمایی فدرال، كه آن را بر پایه تكنولوژی سیستم های اطلاعات گرافیكی (GIS) صورت داده است GIS برای روشهای جهت برنامه ریزی و پشتیبانی فرودگاه و هماهنگی مدیریت هوایی و مسائل محیطی و مدیریت اقتصادی و امنیت فرودگاه و بسیاری از مسائل دیگر مناسب است اگر چه مناطق بسیاری وجود دارند كه این روش می تواند برای آنها اعمال شود، لذا این روش برای مكانهای مختلف به اطلاعات مشابهی نیاز دارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل و بررسی کامل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل